Get Adobe Flash player

Het vreemdelingenrecht is een zeer complexe materie geworden in de afgelopen jaren. De regels zijn zeer gedetailleerd en vaak ingewikkeld. Bovendien veranderen de regels en voorwaarden continu. Het Nederlandse vreemdelingenrecht wordt daarbij steeds meer beinvloed door Europese regelgeving en jurisprudentie.

Kenmerk van het Nederlandse vreemdelingenrecht is het restrictieve karakter: het afgeven van een verblijfsvergunning wordt ontmoedigd en tegengegaan. Daar waar mogelijk worden afgegeven verblijfsvergunningen ingetrokken (bijvoorbeeld bij vermoeden van fraude).

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt een relaas van de vreemdeling niet zomaar aan. Het blijft van belang om vooraf aan de procedure goed overleg te voeren met een deskundige advocaat over de kwestie. Het komt nog regelmatig voor dat een zaak te laat wordt aangemeld waardoor de oplossing wordt bemoeilijkt en kostbaarder wordt.

MrDrs R. Dhalganjansing heeft in de afgelopen 30 jaren een groot aantal verblijfsrechtelijke procedures met succes afgerond. Soms geschiedde dat via een kort-geding bij de Voorzieningenrechter (President van de rechtbank) binnen enkele weken, maar soms ook via een langduriger bezwaar- en beroepsprocedure bij de rechtbank. Van een standaardoplossing kan meestal geen sprake zijn. Telkens wordt op basis van de specifieke feiten en omstandigheden van de zaak bekeken welke strategie het beste gevoerd kan worden.

MVV-procedures

De Ambassadeprocedure (via de diplomatieke vertegenverwoordiging in het buitenland) is een ingrijpende procedure voor de vreemdeling die zich in Nederland bevindt. MrDrs R. Dhalganjansing bespreekt in het eerste kennismakingsgesprek de risico's van de zaak en de te volgen strategie. Door het stellen van de juiste vragen kan zo worden geanalyseerd welke obstakels in de nabije toekomst moten worden overwonnen.

Regelmatig wordt bij het opstarten van een vreemdelingenrechtelijk dossier gekozen voor een procedure in Nederland. Daartoe dienen wel aan zeer stricte voorwaarden te worden voldaan en dienen voldoende bewijsmiddelen te worden aangeleverd.

De ervaring met de IND is tot nu toe dat er sprake is van tegenwerking maar dat met de juiste aanpak en overtuiging nog immer succesvolle vreemdelingenzaken worden gevoerd. Een goede communicatie met de IND en de Ambassades is daarbij essentieel.

Praktijkvoorbeelden Vreemdelingenzaken

2013

Mevrouw E. benadert MrDrs R. Dhalganjansing via haar buurvrouw. Mevrouw E. Is overspannen aangezien zij net een afwijzingsbeschikking van de IND heeft ontvangen terwijl zij zwanger is. Haar echtgenoot mocht niet naar Nederland komen. De IND heeft haar huwelijksakte uit het buitenland niet geaccepteerd ondanks de juiste legalisatiestempels. Er zou sprake zijn van een onjuiste naamsvermelding. Op verzoek van mevrouw E. dient MrDrs R. Dhalganjansing een bezwaarschrift in en spant ook een kort geding aan tegen de Staat om een nieuwe beslissing te bespoedigen. Dit leidt ertoe dat de IND contact met MrDrs R. Dhalganjansing zoekt voor een oplossing. Na een nadere juridische toelichting van MrDrs R. Dhalganjansing accepteert de IND dat van een onjuiste buitenlandse huwelijksakte geen sprake is en stemt de IND alsnog in met de toelating van de echgenoot van mevrouw E. tot Nederland.

MrDrs R. Dhalganjansing heeft deze kwestie in vijf maanden met succes afgewikkeld.

2014

De heer M. belt naar het kantoor en maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek met MrDrs R. Dhalganjansing. Uit het verhaal van de heer M. wordt afgeleid dat hij een tijd over Europa heeft gezworven, her en der heeft gewerkt en in Nederland familie en een vriendin heeft die hem willen steunen bij het opbouwen van een stabiel bestaan. Zijn paspoort is evenwel verlopen. MrDrs R. Dhalganjansing bestudeert de stukken en maakt een juridisch plan om de zaak stap voor stap op te lossen.  Dit zorgt voor de nodige tegenwerking van verschillende instanties. Zo duurt het zeer lang voordat zijn persoonsdocumenten uit het land van herkomst met de juiste legalisatiestempels in Nederland arriveren. Ook de Ambassade weigert het verlopen paspoort te verlengen. Uiteindelijk worden deze obstakels overwonnen en treedt de heer M. met zijn vriendin in Nederland in het huwelijk, dus een Nederlandsrechtelijk huwelijk. Zijn verblijfsvergunning werd echter pas afgegeven nadat de heer M. met succes het daartoe vereiste Inburgeringsexamen in het buitenland had behaald.

MrDrs R. Dhalganjansing heeft in deze kwestie meer dan een jaar moeten procederen om de verschillende stappen succesvol af te wikkelen. De heer M. kon echter daarna aan de slag op de arbeidsmarkt.

Bezwaar en beroep

Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures kan zeer tijdrovend zijn en dient bij voorkeur te worden gemeden. Onder omstandigheden kan de vreemdeling echter ook baat hebben bij een dergelijke procedure. Telkens wordt met de client afgewogen welke procedure het meest in het belang van de client is. De client dient wel tijdig contact op te nemen om de kansen op een oplossing te vergroten.

U kunt altijd vrijblijvend telefonisch contact opnemen met Advocatenkantoor Dhalganjansing voor een orienterend gesprek: 06- 48 78 79 01, ook via Whatsapp. Wij zijn altijd geinteresseerd in het zoeken naar een oplossing voor uw probleem.

Mr Drs Ranesh Dhalganjansing advocaat 2016.2