Get Adobe Flash player

Hoger Beroep bij het Gerechtshof biedt vaak kansen om de zaak opnieuw te laten beoordelen, meestal door meer ervaren rechters. Het voeren van een hoger beroepsprocedure verdient dan ook geen standaard aanpak. Regelmatig wordt MrDrs R. Dhalganjansing benaderd door mensen die bij een ander kantoor hun zaak zijn verloren. Bij Advocatenkantoor Dhalganjansing wordt dan zeer goed nagedacht over de te voeren strategie in hoger beroep. De mogelijke fouten uit de vorige procedure dienen goed te worden geanalyseerd en de bewijspositie verdient bijzondere aandacht. Daardoor zijn vele hoger beroepsprocedures door MrDrs R. Dhalganjansing alsnog met succes afgewikkeld. 


Procedures bij de Hoge Raad der Nederlanden kenmerken zich door een zeer beperkte toetsing. De feiten worden in beginsel niet meer getoetst. Slechts indien in de voorliggende procedures (Rechtbank en Gerechtshof) sprake is van "Schending van het recht en/of verzuim van vormen" is een aangevallen beslissing van de feitenrechter cassabel. In zoverre is hier geen sprake van een extra beroepsinstantie.

De Hoge Raad der Nederlanden is ook de hoogste rechter in Antilliaanse procedures.

In een cassatieprocedure is het van groot belang om te beschikken over een compleet dossier betreffende de onderliggende procedures en op basis daarvan wordt beoordeeld of er cassatiemiddelen kunnen worden geformuleerd.

MrDrs R. Dhalganjansing behandelt thans fiscale procedures en strafprocedures bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad der Nederlanden is gevestigd in Den Haag

Na een beslissing van de Hoge Raad der Nederlanden kan worden bezien of een eventuele procedure bij het Europees Hof te Straatsburg (EHRM) of het Hof van Justitie van de EU te Luxemburg (HvJEU) zinvol zou kunnen zijn.