Get Adobe Flash player

Het Nederlandse strafrecht is in de afgelopen jaren drastisch veranderd. In het kader van de verdediging van clienten is een snelle inschakeling van de raadsman essentieel. Juist in de eerste minuten en uren na een inval en aanhouding vinden belangrijke gebeurtenissen plaats die de uitkomst in een strafzaak bepalen. Daarom is het van belang dat een verdachte gebruik kan maken van zijn zwijgrecht totdat hij zijn raadsman heeft gesproken.

Overigens begint de opsporing in de meeste (grote) strafzaken al maanden voordat een inval of arrestatie plaats vindt. In het vooronderzoek worden vaak telefoons getapt en andere communicatie - zoals sms en e-mail - verzameld.

MrDrs R. Dhalganjansing heeft de afgelopen 30 jaren grote strafzaken bij de Meervoudige Kamer van de diverse rechtbanken in Nederland vakkundig behandeld. Ook ingrijpende strafzaken bij de poliltierechter worden door het kantoor behandeld.

 

Strafvervolging en ontslagrisico's

Regelmatig behandelt het kantoor strafzaken waarbij de verdachte ook dreigt te worden ontslagen vanwege die strafvervolging. De risico's dat vervolgens ook de woning van de verdachte ophet spel staat is dan groot. Juist omdat de gevolgen van strafvervolging- zeker als deze onterecht is - zoveel schade teweeg brengt, is het tijdig inschakelen van een kundig en ervaren advocaat cruciaal. Bij vrijspraak bepaalt de wet dat alle kosten van de verdediging bij Justitie kunnen worden verhaald. 

MrDrs R. Dhalganjansing wordt daarnaast regelmatig benaderd om slachtoffers bij te staan van misdrijven of slachtoffers van onrechtmatige politie-geweld.

Het is zaak om tijdig contact op te nemen teneinde kansen niet te laten liggen.